Model pentru RAPORT SCRIS/PROCES VERBAL încheiat la inspecție, anul școlar 2023 - 2024
# Definitivare în învățământ
PROCES-VERBAL încheiat la inspecția de specialitate pentru obținerea definitivării în învățământ - Sesiunea 2024
FIŞA DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă, sesiunea 2024
GRILA DE EVALUARE a portofoliului personal, sesiunea 2024
# Gradul didactic I
RAPORT SCRIS încheiat ÎN CADRUL INSPECȚIEI SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2022 - 2024
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 2 , SERIA 2023 - 2025 (efectuată în perioada dintre susținerea colocviului și depunerea lucrării metodico-științifice)
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I IC 1 (efectuată în anul premergător depunerii dosarului) seria: 2025 - 2027
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 1 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2025 - 2027
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 2 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2023 - 2025
# Gradul didactic II
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II ( efectuată în anul școlar în care se susține proba scrisă) sesiunea
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea
RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă 1 pentru acordarea gradului didactic II
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA:
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE NR. 2 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA:
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE 1 PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA